dil
A - B - C - Ç - D - E - F - G - Ğ - H - I - İ - J - K - L - M - N - O - Ö - P - R - S - Ş - T - U - Ü - V - Y - Z - Hepsi -


Abraş :
İri yarı,biçimsiz
Kukar :
Ucu eğri dal eğmeye yarar
Aboskal :
Bir işe ilk başlanılan yer
Kukul :
Yığın tepesi
Acer :
Pek yeni
Kumul :
Bir araya getirip toplamak, toprak yığını
Aftoz :
Yar
Kumuş :
Dikenli kestane kabuğu
Afkurmak :
Havlamak, boş konuşmak
Kunuba :
Küçük sinek
Ağu :
Zehir
Kurum :
Kibir gösteriş
Ahan :
İşte
Kurun :
Peynir kabı (tahtadan)
Ahbin :
Hayvan gübresi
Kurut :
Yoğurtla yapılmış sert peynir
Ahır :
Hayvanların barındıkları yer
Kusina :
Fırınlı soba
Ahlil :
Hamsi kılçığı
Kutliga :
Hıçkırık
Alaf :
Hayvan yiyeceği
Kutur :
Mısırın ufalandıktan sonraki odunsu kısmı
Alemira :
Kendir yumağı
Kuymak :
Yemek, mısır unu, peynir ve yağla yapılan yöresel yemek
Alemit :
Çıkrık
Kuyus :
Bağırma
Anaç :
Büyümüş, kemale ermiş
Kuyutça (kuvitça) :
Küçük el sepeti
Anaba :
Fasülye, bakla
Küfür :
Kötü söz
Ander :
Uğursuz
Külfet :
Ev halkı
Andon :
Anlayışsız, kalın kafalı
Küspe :
Sığır yemi
Angona :
Zararsız küçük yılan
Lahmi :
Köpeğin yediği kap
Ankmak :
Bahsetmek, anmak
Lahre :
Sini altı
Arahana :
Örümcek
Lahtura :
Gevşek insan
Arık :
Zayıf, cılız
Laluş :
Lal olan
Arogop :
Yeni büyüyen mısırın kurusu
Lapa :
Mısır unundan yemek
Arkuri :
Çapraz, yanlamasına
Lavuz :
Mısır
Astos :
Tembel
Layinka :
Salıncak
Aşana :
Kiler
Lazut :
Mısır
Ateşluk :
Evin içindeki ocak
Leğen :
Çamaşır yıkanılan tekne
Avanak :
Aptal, zavallı
Lenger :
Büyük kap
Avuz (ağuz) :
Yeni yavrulamış ineğin sütünden elde edilen madde
Libas :
Elbise
Ayan :
Açık hava
Ligarba :
Ormanda yetişen bir çeşit meyve
Bafficca :
Kurutulmuş fasülye
Lobiya :
Fasulye
Bakraç :
Küçük kalaylı kap
Lodor :
Ucuna torba bağlanıp meyve toplamaya yarar
Bakuze :
Buğday unu ile yapılan keşkül benzeri tatlı
Lori :
Kabağın dikine bölünmesi
Bali :
İneğin ahırda bağlandığı kazık
Maçot :
Beceriksiz , sakat
Banfi :
İneklerin bağlandığı ye
Makoç :
Mekik
Banoforti :
Yük taşırken sırta alınan örtü
Malez :
Sütten yapılan kabak yemeği
Bardi :
Çakal
Mamula :
Diken meyvesi
Basal :
Otlayan hayvanları yere bağlamak için çakılan kazık
Mança :
Çorba
Becit :
Acele
Maneya :
İs, kül
Bedila :
Altı düz yassı sepet
Maraz :
Hastalık
Bel :
Tarlayı derin kazmak için kullanılan çift ayaklı alet
Martin :
Tüfek
Bet :
Kötü
Maşraba :
Plastik su kabı
Beydava :
Beddua
Mayhoş :
Ekşi
Beygana :
Nine, büyükana
Mazudal :
Yabani ifteri
Bezergenaşi :
Fasulye turşusunun mısır ekmeği ile karıştırılması
Merek :
Otların konulduğu yer
Biçkı :
Hızar
Mertek :
Çit
Bile :
Birlikte, beraber
Mezere :
Yayla, küçük ev, köyden yukarıda ikinci ev
Bilegi :
Ekmek pişirmek için yapılan içi oyulmuş taş tepsi
Mıh :
Çivi
Bilama :
Az, bir damla
Mıhlama :
Peynir, yağ,un yemeği
Bişe :
Bir şey
Mile :
Misket, bilye
Bolaki :
Umarım, bu olur ki
Mintan :
Gömlek
Bulama :
Yeni doğmuş ineğin sütünden yapılan süt tatlısı
Minzi :
Taze peynir, çökelek
Buli :
Civciv
Mirmiga :
Karınca
Buzak :
İnek yavrusu
Miyanci :
Görücü
Cabula :
Ayakkabı
Mizmilak :
Diken
Cağna :
Yengeç
Momol :
Küçük sinek,böcek, toz
Cağra :
Yün eğirme aleti
Morodiya :
Hamsi, pazı, pırasa, patates, soğandan kiremit ve tepside yapılan yemek
Cahavel :
Çalı süpürgesi
Mucurum :
Felçli, beceriksiz
Caleps :
Başaklama. Son hasat. Yerde kalan fındığı toplama
Munzur :
Ağız burun bölgesi
Cameş :
Manda
Musubet :
Baş belası
Carambula :
Ağustos böceği
Muşi :
Hayvanların ayakları
Carcara :
Corar böceği
Muşmul :
Yeni dünya meyvesi
Cavuklamak :
Tırmalamak
Muşmula :
Zerdali, yeni dünya
Cazi :
Cadı
Muzur :
Meraklı, yaramaz, maraz çıkar
Cazu :
Cadı
Naçak :
Küçük balta
Cel (celi-seli) :
Mısır sapı
Nahır :
Sürü
Celeb :
Hayvan satın alıp kesen, kasap
Namazgah :
Seccade
Ceryan :
Elektrik
Nanay :
Akılsız
Cibur :
Ufak ,tefek
Nemrut :
Hain
Cicil :
Toprak solucanı
Nife :
Gelin
Cifin :
Çalı çiçeği
Nuzul :
Felç
Ciniviz :
Açıkgöz, cin gibi
Ocak :
Şömine
Cirihta (cirikta) :
Yağda kızartılan çörek
Oflan :
Raf
Cisa :
Kuş
Ofurmak :
Üflemek
Ciya :
Kıvılcım
Oğluk :
Bele sarılan dolaylık
Cordak :
Evde yiyeceklerin konduğu oda
Oksobis :
Meraklı
Cubuş :
Meyve koçanı, fındığın üzerindeki yeşil kabuk
Orkinme :
Ürkme
Cuhna :
Tutan yemeğin dibi
Otluk :
Kurumuş mısır sapı
Cumuklamak :
Cimdiklemek
Zel :
Kurumuş mısır sapı
Cumur (Sumur) :
Mısır ekmeği, tereyağı ile yapılan yemek
Paçariş :
Ayakbağı olmak
Curan :
Diken
Paçavra :
El bezi
Çakraç :
El kumandalı mikser
Paçi :
Kız, kız kardeş, bacı
Çalakop :
Orağın büyük ve ucu düz olanı
Palaş :
Alerji
Çalımat :
Toplanan bitkinin geri kalan kısmı
Panti :
Hayvan yemyeri
Çarık :
Deriden yapılan ayakkabı
Paska :
Erzak konulan bina, yer, serander
Çaynık :
Demlik, çaydanlık
Patiça :
Fasulye
Çenge :
Çene
Badis :
Fasülye
Çeper :
Tarlanın etrafındaki parmaklık
Çahçapuris :
Çocuğa şiddetle bağırmak
Çifte :
Ev ile çatı arasındaki bölüm
Cizlavet lastiği :
Lastik ayakkabı
Çivit :
Çekirdek
Came :
Cami
Çiyan :
Kertenkele
Cavuklamak :
Tırmalamak
Çomber :
Yazma, eşarp, çember
Cidos :
Ateşi canlandırmak
Çor :
Zehir, zıkkım
Cinya :
Sümük
Dağar :
Beşik lazımlığı
Çıfıt :
Ajan, bölücü, yıkıcı, işbirlikçi
Dardağan :
Dağınık
Çiniya :
Tavuk Dışkısı
Delim (denim) :
Sefer, dönüm
Çürük ayı :
Temmuz
Dink :
Çay öğütme değirmeni
Çerpeşuk :
Karışık, dolambaç
Direni :
Tavan arası
Çapula :
Kaliteli deriden yapılan çarık türü
Dolaylık :
Bele sarılan önlük
Çakmaklı :
Eski tip tüfek
Ebisoy (ebirsoy) :
Diğer türlü
Da :
Anlamı güçlendirmek için kullanılan ek
Ehya :
Koku, reyiha
Daladal etmek :
Yarışmak için tutuşmak
Eniş: :
İniş
Darlanmak :
Sıkılmak
Entare: :
Elbise, fistan
Dirliksuz :
Geçimsiz
Eslek: :
Uysal
Patika :
Küçük, dar yol
Esse: :
Doğru, sahi, essah
Peke :
Tahta divan, peyke
Evlek: :
Su yolu, hendek
Peşkir :
Havlu
Evza: :
Kibrit
Peşko :
Soba
Façiya: :
Ateş,kıvılcım
Peştamal :
Belden aşağı bağlanan yöresel önlük
Fafatora (farfara): :
Kelebek
Pines :
Kümes
Fanila: :
İç giysi
Pines :
Kümes
Fecar: :
Çubuk sepeti
Pisik :
Kedi
Feli :
Kabağın kare,dikdörtgen şeklinde dilimlenmesi
Piştov :
Tabanca
Ferik :
Genç tavuk
Pokuç :
Bir çocuk oyunu
Fermane :
İşlemeli kadın yeleği
Post :
Hayvan derisi
Firahtı :
Tarlaların etrafındaki basit parmaklık, çit
Potin :
Ayakkabı
Firfilika :
Yemekleri karıştırıcı, fırıldak
Puli :
Hıyarın küçüğü
Firildak :
Türlü iş çeviren, dönek
Purtul :
Eskimiş kumaş parçası
Firfilo :
Hafif rüzgar
Rağti :
Set
Fistan :
Kadın elbisesi
Rahna :
Örümcek
Fitra :
Mısırın küçüğü
Reya :
Koku, reyha
Fodiya :
Gaz lambası
Roge :
Mısır koçanı
Fodul :
Fitne
Rogobol :
Keten eğirmede kullanılan araç
Fol :
Kümes hayvanlarının yumurtladığı yer
Rogostel :
Keten eğirmede kullanılan araç
Folil (folit) :
Kabak ocağı
Roki :
Mısır koçanı
Folos :
Çürük.Ekini çapalama
Reya, Reyha :
Koku
Foman :
Sepetin yapıldığı fındık çubukları
Sabara :
Fasulye kabuğu
Forotika :
Kendirin işlenmiş hali, İnce şeffaf bez
Saçayağı :
Üç ayaklı demir
Foter :
Büyük şapka
Sahan :
Bakır büyük tabak,tas
Fuçi :
Fındığın yeşil dış kabuğu
Sakanor :
Değirmenin büyük kanalı
Fuduş :
İneğin sütünden kesilmesi
Savah :
Salak
Fufut :
Vücutta oluşan sivilceler
Sebi :
Küçük çocuk, sabi
Furno :
Kurbağa
Soğun :
En azından, bari
Fuska :
Böğürtlen.Patlamış mısır
Sebuk :
Yöresel çizme
Fuşki :
Pislik
Sedir :
Divan
Fuştul :
Telaş
Selamlık :
Salon
Futuş :
Fındığın yeşil dış kabuğu
Sele :
Çamaşır sepeti
Gaban :
Yamaç
Seli (celi) :
Mısırın dip kısmı
Gadak :
Manda yavrusu
Pambuk :
Pamuk
Gağar :
Baykuş
Palak :
Küçük ve şişman köpek veya ayı yavrusu
Galadiza :
Taze mısır
Pekke :
Oturma yeri
Gavut :
Buğday , arpa ve çivitten elde edilen kavrulmuş un
Pul :
Süs
Gaybana :
Menfur şey
Pelit :
Meşe ağacı,Palamut meyvesinin ağacı
Gazel :
Yaprak
Oğarmak (ovarmak) :
Tamir etmek
Gebre :
Gübre
Oğune :
Önüne
Gerdel :
İneklerin yemlendiği tahtadan yapılan kova
Ötüş etmek (otiş etmek) :
Gürültü yapmak
Gobel :
Yaramaz haylaz çocuk, fırlama
Öd :
Safra
Golit :
Sümüklü böcek
Ödü kopmak :
Çok korkmak
Gorbagor :
Uğursuz (kadınlar için)
Ötlek :
Korkak
Gordil :
Düğüm
Otarmak :
Hayvanları otlatmak
Gorgot :
Mısır tanelerinin parçalanmışı
Neluk :
Ne, nedir
Gosva :
Kara tavuk
Mudara :
İdareten duran, işe yaramaz
Govit :
Kaya balığı
Mozik :
Gebe olmama, az süt veren inek
Gudal :
Ucu çatallı çorba çırpıcı
Maniya :
Kurum, is
Guduk :
Uç ,gaga
Moçot :
Beceriksiz
Gugar :
Meyve fındık dalı eğmeğe yarayan ucu eğri odun
Memişana :
Ayakyolu, helâ
Gugu :
Öten bir kuş
Maran :
Yaylalarda Kiler, mutfak
Gugul :
Otların toplanmış hali
Lalak :
Sersem, aptal
Gugula :
Fes külah
Lengur (lungur) :
Uzun boylu, yüksek
Guguvaga :
Mantar
Lomcut :
Kurumuş ağaç dalı
Gumuş :
Dikenli kestane kozası
Luppuz :
Geri zekalı
Guyusma :
Feryat etmek,bağırmak
Labut :
Çamur
Ğarğarizma :
Feryat etmek, bağırmak
Khülür :
Bezelye
Ğezep :
Yaramaz baş belası, bela, gazap
Kuza :
Siğil
Ğuliya :
Lahana yemeği
Komar :
Orman gülü, çiçekli bitki
Hacabur :
Yemek
Kete :
Çörek
Haçan :
Madem ki, ne zaman ki
Ketan :
Keten
Hafis :
Ham meyve
Kokiza :
Boğmaca hastalığı
Hakket :
Hakikaten
Kodespa :
İyi arkadaş
Halaz :
Dolu
Kumbur :
Kalçayı yukarı kaldırmak
Hamayil :
Muska
Gaful :
Fındık ocağı, çalılık
Hamucara :
Çilek (dağ çileği)
İşmar :
İşaret etmek
Handoşer :
Kirpi
İcran :
Yaralardan çıkan irin
Hanega :
Eski evlerde, yayla evlerinde kiler. Hanecik
İpta :
İlk önce
Hapşikol :
Bir çeşit hamsili mısır ekmeği
İsdikam :
Bardak
Hars :
Fasulye salatalık yetiştirmekte kullanılan sırık
İsteriç :
Akgürgen ağacı
Hartama :
İnce çatı tahtası
İçluk :
Fanila, gömlek
Has :
İyi
Hüsriyenas :
Aralık ayı
Haşıl :
Kavrulmuş buğday unundan bir tür tatlı
Haral :
Büyük kıl çuval
Haşimdi :
Hemen
Halaslamak :
Baştan savma iş yapmak
Hatal :
Eski
Hau (haurdaki) :
Şu, şuradaki
Hatika :
Tahta balkon
Haşindi :
Şimdi
Hatofolluk :
Çöplük
Himbil :
Uyuşuk
Havan :
Sarımsak döveceği
Hark Ğark :
Değirmenin su konulan bölümü
Haviz :
Mısır unu ile yapılan bir yemek
Ğaşa :
Tövbe
Hayat :
Evin salonu
Ğahot :
Eski, kullanılamaz hale gelmiş
Hemençe :
Bir çeşit çanta (yöresel)
Ğazep :
Bela, çile
Herek :
Fasulye salatalık yetiştirmekte kullanılan sırık
Ğilibaz :
Hileci
Hers :
Öfke, hırs
Ğirinzil :
Damak
Hılıca :
Pişmemiş, taze mısır
Ğişir :
Eski, yıpranmış kullanılamaz hale gelmiş
Hızan :
Kötü, çirkin
Go aşşa :
Aşağı indir, yere koy
Hirli :
Arlı uslu
Godesbana :
Hamarat kadın
Hohol :
Toz,böcek
Gogozlanmak :
Diklenmek
Hohor :
Baykuş
Gosi :
Kuluçkaya oturan tavuk
Holovşera :
Kertenkele
Gobal :
Kalın sopa
Hoşot :
Mısırın dış kabuğu
Gancolis :
Yarı pişmiş
Hubuç :
Fındığın yeşil kabuğu
Şafles :
Salya
Hurtul :
Pırtlak
Şaftanis :
Yüzüne gözüne bulaştırmak
İbrik :
Su kabı (kulplu)
Şarba :
Eşarp
İdare Lambası :
Gaz lambası
:
İfteri :
Eğreti otu
Şelendere :
Derelere kurulan balık tuzağı
İğriz :
Araziyi çabalamak derin kazmak
Şima :
Kavrulmuş mısır yarması
İskele :
Merdiven
Şoloğondura :
Kirpi
İstemli :
Büyük gügüm
Şoromul :
El değirmeni
İşkebit :
Eşek arısı
Şaravaz :
Üzüm ezme teknesi
İşkilo :
Köpek
Şosa :
Yol
Kafeka :
Küçük güğüm
Tahra :
Diken, çalı kesmeye yarayan kesici alet
Kaful :
Bitki ya da ağaç demeti
Taktura :
El sepeti
Kâhan :
Mısırlar büyüdükden sonra yapılan ayıklama, çapalama
Talaş :
Rende artıkları
Kalander :
Ocak ayı
Tamboz :
Sınırları belli etmek için dikilen ağaç parçası
Kalega :
Küçük dana
Tantana :
Şenlik
Kalif :
Küçük kulûbe
Taraba :
Tahtadan çift
Kambol :
Kaburka kemiği
Tekmuk :
Tekmek
Kapisal :
Değirmenin küçük kanalı
Tentena :
Dantel, ek işi
Kapot :
Palto
Terek :
Mutfak rafı
Karaymiş :
Kara yemiş
Tevekal :
Aptal, başıboş, tevekkal
Karnes :
Bir çeşit ot
Tirma :
Un ve sütten yapılan bir yemek
Kartol :
Patates
Tirmata :
Ekmek kırıntısı
Kaşıkçı :
Kuyruklu kurbağa yavrusu
Tiyeter :
Üzüm toplanan kap
Katma :
İplik
Tomar :
Bütün
Katoful :
Eşik, dış kapı eşiği (kadefor)
Tor :
Balık yağı
Kaviya :
Odunların üst üste dizilmesi
Traf :
Yamaç
Kavran :
Yağ, peynir saklamak için tahtadan yapılan kap
Tombak :
Yumak
Kayde vurmak :
Besteli söz söylemek, birini kaale almamak
Titimar :
İkili
Kayde :
Şarkının bestesi
Teşge :
Keşke
Kaygana :
Un ve hamsiden yapılan çörek
Uçkur :
Kemer
Kele (koyle) :
Bit
Urum :
Rum
Kemre :
Sığır gübresi
Uşak :
Erkek çocuk
Kenef :
Tuvalet
Uşakluk :
Ana rahmi
Kerenti :
Tırpan
Urus :
Rus
Kertel :
İneğin yalak kabı
Üzüm ayi :
Kasım ayı
Keşan :
Başa omuzlara örtülen yöresel atkı
Verese :
Varis
Kıraça :
İstavrit balığının incesi
Vinzo :
At sineği
Kıran :
Karşı tepe
Virga :
Çay ve gübre yüklemeye yarayan dişli alet
Kırga (virga) :
Bir tür çapa
Viya :
Dalga
Kıylı :
Tepsi
Vol :
Toprak yumağı
Kiremül :
Ocak zinciri (askısı)
Variyetli :
Zengin
Kirika :
Oyuncak
Vigiya :
Muhafaza
Kitipiyoz :
Cimri
Yağlık :
Mendil
Kofi :
Lahana sapı
Yal :
İnek yemeği
Kofin :
Kuru yaprak taşıma sepeti
Yaşmak :
Başörtü, tülbent
Koğlil :
Salyankoz,kokle
Yazma :
Oyalanmış eşarp
Kokla :
Dantel yumağı
Yenlik :
Hafif
Kokoca :
Böcek
Yevmiye :
Bir işin karşılığında ödenen günlük ücret
Kolendar :
Bağırsak
Yığ :
ün eğirmek için kullanılan alet
Koliva :
Suda pişirilmiş taze mısır
Yufka :
İnce açılmış hamur
Kolof :
Buğday unundan yapılan küçük ev ekmeği
Yave (yavelemek) :
Uykudayken konuşmak
Kolof :
Pidenin biraz kalını
Yufga :
Sığ, (derin olmayan su)
Kom :
Mezra,dağ evi
Yaba :
Dirgen
Komri :
İskemle
Zâre :
Mısır
Kopça :
Düğme
Zağana :
Yengeç
Korkoç :
Mısır tanesi
Zağar :
Büyük erkek köpek
Korop :
Küçük kulûbe
Zakar :
Huni
Koruk :
Orman
Zango :
Bir çeşit fındık
Korz :
Tahtadan yapılan oturak
Zaranbula :
Ateş böceği
Kosi :
Kuluçkaya yatmak
Zuğnis :
Dibi tutmuş yemek
Kot :
5 kiloluk ölçü
Zunis :
Tavuğun tüylerini yakmak
Kotol :
Küt
Zuğlis :
Ezmek
Kovelik :
Salyangoz
Zıpka :
İş pantolonu
Kösre :
Bilevi aracı
Zibil :
Çöp süprüntüsü
Kuba :
Bardak
Zükam :
Nezle
Kubli :
Asma Kilit
Kukuvaka :
Dağlarda yetişen yabani mantar
Kuful :
Meyvelerin çekirdeklerinin bulunduğu kısım
Fodik :
Çukur, küçük kuyu
Kufur :
Kalın odun parçası